Külastusajad

Patsientide vastuvõtt

E-R 08.30-15.00

Hooldusravi järjekord

E-R 09.00-15.00

Tel: +372 642 2224 või +372 5919 2424

E-post: regina@haigla.ee

Vastuvõtt Saatekiri Ravijärjekorra pidamise nõuded Kaebuste lahendamise kord Tagasiside Kodukord

HOOLDUSRAVI EHK ÕENDUSABI

Õendusabi eesmärgiks on patsiendile parima võimaliku elukvaliteedi/toimetuleku saavutamine või säilitamine. Osutame ööpäevast õendusabi ja hooldust patsientidele, kes ei vaja igapäevast arstiabi, kuid kelle tervislik seisund ei võimalda neil kodustes tingimustes hakkama saada. Vajadusel kaasame arst-konsultandi, sotsiaaltöötaja või füsioterapeudi. Osakonna töötajad püüavad pakkuda parimat võimalikku õendusabi- ja hooldusteenust.

Patsiendi suunab õendusabiosakonda perearst või eriarst saatekirjaga nii kodust, haiglast kui ka hooldekodust.

Valvetelefonid

  • 4.korruse õed: palatid 401 – 427; valvetelefon +372 529 3672
  • Osakonna õendusjuht Marika Murrut telefon +372 532 38 515; e-post: marika@haigla.ee
  • 5.korruse õed: palatid 501 – 527; valvetelefon +372 515 0786
  • Osakonna õendusjuht Merle Lehtsalu telefon + 372 530 80 103; e-post: merle.lehtsalu@haigla.ee